Za vsakega

ZA POSAMEZNIKE

ECDL v vsakodnevnem življenju

Za ohranjanje in izboljševanje konkurenčnosti v digitalnem svetu je potrebno biti povezan, sodelovati in komunicirati. Pogoj za vključitev je računalniška pismenost. Posameznik si pridobi samozaupanje pri uporabi osebnega računalnika in sodobnih računalniških programov, saj neprimerljivost in verodostojnost programa omogočata:
  • razvijanje zaupanja glede povezovanja, komuniciranja in konkuriranja v informacijski družbi,
  • postati produktiven državljan v globalni digitalni družbi,
  • z boljšim znanjem za delo z osebnim računalnikom izboljšati kakovost življenja,
  • osnovo za izpopolnjevanje in pridobivanje novih in drugačnih znanj in spretnosti,
  • večje splošno razumevanje prednosti vključevanja v informacijsko družbo.


ECDL pri delu

Sprejemljiva in dostopna kvalifikacija, ki omogoča imetnikom večjo mobilnost na trgu dela.
ECDL je mednarodno priznano spričevalo. Kot tako je lahko poenostavitev postopkov pri zaposlovanju in dokaz delodajalcu, da ima oseba potrebno znanje in usposobljenost za delo z računalnikom. ECDL temelji na enotnem načrtu usposabljanja in je dokaz o znanju in usposobljenosti.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.