Za vsakega

ZA DELODAJALCE

Prednosti računalniške pismenost

Sodobna znanja, spretnosti in iznajdljivost so osnova za uspeh v ekonomiji znanja. Uporabnik za danes in jutri je »pameten« (smart user), organiziran in učinkovit, izdeluje funkcionalne in privlačne datoteke, njegovi dokumenti imajo profesionalen videz, izkorišča medsebojno povezljivost dokumentov, je vase prepričan in samozavesten pri uporabi računalniških orodij, prepoznavna je dodana vrednost njegovega dela, njegova produktivnost narašča, pristojnosti se širijo, …

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.