Za vsakega

ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Kaj pridobim s spričevalom?

Evropsko računalniško spričevalo (European Computer Driving Licence, ECDL) je izkaz, da imetnik spričevala razume osnove informacijske tehnologije (IT), ter da zmore samostojno uporabljati osebni računalnik in splošne računalniške uporabniške programe. ECDL je tudi dokaz o opravljenem preizkusu, ki je ocena znanja osnov IT, osnovnega poznavanja osebnega računalnika in dela s splošnimi računalniškimi programi.


Kateri programi obstajajo?

 • ECDL Start - temeljne veščine iz štirih od sedmih osnovnih modulov
 • ECDL - temeljne veščine za vse osnovne module:
  - Temeljni koncepti IT
  - Uporaba računalnika in upravljanje datotek
  - Obdelava besedil
  - Preglednice
  - Podatkovne baze
  - Predstavitve
  - Internet in elektronska pošta
 • ECDL - dodatni moduli
  - Spletno sodelovanje
  - Informacijska varnost
 • ECDL AM3 - zahtevna znanja in kompetence pri delu z besedili
 • ECDL AM4 - zahtevna znanja in kompetence pri delu s preglednicami
 • ECDL AM5 - zahtevna znanja in kompetence pri delu s podatkovnimi bazami
 • ECDL AM6 - zahtevna znanja in kompetence pri delu s predstavitvami
 • ECDL CAD - specialistična znanja in kompetence pri tehničnem risanju

Kako začnem?

Kandidat za katerokoli ECDL spričevalo ima naslednje možnosti priprav na izpit:

 • obiskovanje tečajev, skladnih z učnimi načrti: priporočljivo za začetnike in manj vešče uporabnike; v primeru zahtevnejših programov priporočljivo za vse kandidate,
 • udeležba na pripravah na izpite: priporočljivo za začetnike po opravljenem tečaju in računalniško pismene uporabnike kot osvežitev in dopolnitev znanj oziroma veščin v izogib presenečenjem na izpitu,
 • opravljanje poskusnega izpita:priporočljivo za vse kandidate, da ob simulaciji izpita spoznajo tehniko in način opravljanja pravega testa,
 • samoučenje s pomočjo ustreznih gradiv; druge literature, učnega načrta in drugih razpoložljivih virov (interent, vaje za ponavljanje in utrjevanje snovi),
 • učenje na daljavo in e-učenje,
 • prijava na izpit.

ECDL izpit se opravlja v verificirani računalniški učilnici testnega centra pod nadzorom pooblaščenega preizkuševalca. Izpit iz osnovnega programa traja 45 minut, izpit iz naprednejšega programa pa 60 minut. Izpit opravi vsak, ki zbere 75% zahtevanih točk.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.