11. 05. 2022

POSODOBLJEN DIGCOMP

Evropska komisija je objavila DigComp 2.2, ki vključuje ključna nova področja, kot so AI, internet stvari in delo na daljavo.

Posodobitev temelji na prejšnjih različicah DigComp, okvira digitalnih kompetenc EU, ki je zasnovan tako, da pomaga opredeliti, kaj pomeni digitalna kompetenca. Orodje se lahko uporablja v številnih situacijah, vključno z načrtovanjem in vrednotenjem usposabljanja za digitalne veščine.

Okvir DigComp je strukturiran v več dimenzij, kot je prikazano na spodnji sliki. Posodobitev DigComp 2.2 ne spreminja okvira, ampak uvaja novo dimenzijo 5 z več kot 250 primeri »Primeri znanja, veščin in stališč, ki se uporabljajo za vsako kompetenco«.

ICDL je bil preslikan v DigComp, tako interno s strani ICDL Foundation, kot od zunanjih neodvisnih raziskav UNESCO in UNICEF. Vaje za kartiranje so pokazale, da je ICDL zelo tesno povezan z DigComp.

Več informacij o DigComp in ICDL je na voljo na naši namenski spletni strani DigComp.

Več informacij o DigComp 2.2 najdete na spletni strani Evropske komisije.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.