22. 03. 2024

NATIONAL DIGITAL EXPLORER 2024: USPOSABLJANJE SINGAPURSKIH ŠTUDENTOV Z OSNOVNIMI DIGITALNIMI VEŠČINAMI

Nacionalni digitalni raziskovalec (NDE) 2024, ki ga skupaj organizirata Crescent Girls' School in ICDL Asia, je pobuda za digitalno opismenjevanje po vsej državi, katere cilj je opolnomočiti singapurske učence, stare od 9 do 18 let, z digitalnimi veščinami iz resničnega sveta, spodbujati kritično mišljenje in povečati njihovo produktivnost kot učencev v digitalnem svetu.

Od svoje ustanovitve je NDE pridobil znatno podporo šol in staršev po vsem Singapurju, saj je do danes v program registriranih več kot 26.800 študentov. Letos se je za NDE 2024 prijavilo tudi 66 šol iz osnovnih, srednjih in višjih šol v Singapurju. Ta pobuda je tesno povezana s tem, kako lahko šole bolje izkoristijo tehnologijo za izboljšanje poučevanja in učenja ter okrepijo razvoj digitalne pismenosti in tehnoloških spretnosti učencev, kot je opisano v digitalnih kompetencah glavnega načrta »Preoblikovanje izobraževanja s tehnologijo« 2030, ki ga je uvedlo singapursko ministrstvo za izobraževanje.

Pomemben poudarek NDE 2024 je znatno povečanje udeležbe v certifikacijski poti, saj je vpisanih več kot 1.800 študentov, v primerjavi s 1.400 v prejšnjem letu. Ta porast poudarja naraščajoče priznanje med študenti v Singapurju o pomembnosti pridobitve mednarodno priznanega certifikata digitalnih veščin v današnji digitalni pokrajini.
© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.