19. 12. 2021

MOŽNOSTI ICDL KOT REFERENČNI STANDARD V NAČRTU ROMUNSKEGA NACIONALNEGA NAČRTA OKREVANJA

ICDL je bil omenjen kot referenčni standard za certificiranje digitalnih kompetenc v romunskem nacionalnem načrtu za oživitev in odpornost gospodarstva (NRRP).

Poudarjajo, da digitalizacija ostaja prednostna naloga, saj so v načrt vključene številne reforme in obsežni projekti razvoja digitalnih veščin. Načrt obsega izobraževanja za najmanj 30.000 javnih uslužbencev, 100.000 učiteljev, 1.100 knjižničarjev in 100.000 prebivalcev.

Poleg potrditve v NRRP je ICDL uradno priznan v romunskem izobraževalnem sistemu in javni upravi. Javni uslužbenci morajo dokazati svoje digitalne sposobnosti s certifikatom ICDL, učitelji pa lahko uporabljajo ICDL za pridobitev kreditnih točk za poklicni razvoj.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.