09. 10. 2020

IT Professionalism Europe

Zavzemanje za strokovnost na področju IT - razvijanje poklica IKT - je bilo vedno ena glavnih prednostnih nalog CEPIS-a.

Da bi svojo zavezanost nadgradil na naslednji nivo, je CEPIS skupaj s fundacijo ICDL sprožil vodilno pobudo - IT Professionalism Europe (ITPE).

ITPE, ki je zdaj sama po sebi neprofitna organizacija, je mreža zainteresiranih strani, ki se zavzemajo za napredek v IT-strokovnosti. Mreža vključuje strokovnjake iz javnega in zasebnega sektorja s kritičnih področij IT, vključno s politiko, standardi, kadrovsko in informacijsko upravo, pa tudi ponudnike izobraževanja, usposabljanja in drugih storitev, ki podpirajo IT strokovnost. Tesno sodeluje s ključnimi javnimi akterji iz Evropske komisije, Evropskega parlamenta, CEN in nacionalnih organov za standardizacijo ter držav članic.

ITPE je ustanovil strokovne skupine za digitalno kompetenco in poklicno etiko, ki potekajo dvakrat letno, kar zagotavlja redne možnosti mreženja in izmenjave najboljših praks. Pripravlja in posodablja skladišče vsebin, povezanih s strokovnostjo IT, pošilja mesečne posodobitve novic in se proaktivno zavzema za promocijo IT strokovnosti.

CEPIS je Svet evropskih strokovnih društev za informatiko.

Povezava: IT Professionalism Europe

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.