18. 08. 2023

IRSKA PRIPRAVLJENA NA REVOLUCIJO IZBOLJŠANJA RAČUNALNIŠKIH KOMPETENC

Nedavno zaključeno poročilo „Skills Strategy Ireland: Assessment and Recommendations“, ki ga je pripravil OECD, nakazuje, da je Irska vstopila v ključno fazo v zvezi z izpopolnjevanjem in strokovnim usposabljanjem.

Dejansko s pojavom umetne inteligence in vedno večjim pohodom tehnološkega napredka še nikoli ni bilo tako pomembno, da podjetja izpopolnjujejo in prekvalificirajo svojo delovno silo, da zagotovijo, da ostanejo v vrhu tehnološkega napredka in povečajo svojo konkurenčno prednost.

Prednosti izpopolnjevanja niso le delodajalci. Pristop vseživljenjskega učenja k razvoju spretnosti bo posameznikom omogočil, da bodo sledili trenutnim zahtevam sodobnega delovnega mesta, hkrati pa bodo svojo kariero ob spremembah usposobili za prihodnost.

Kako se podjetja lotijo izvajanja potrebnega usposabljanja, da zagotovijo dosleden razvoj osebja in zapolnijo morebitna pomanjkanja spretnosti? Katere poti so najprimernejše za individualno izpopolnjevanje ali prekvalificiranje?

Eden od odgovorov je prek mikro poverilnic.

Tečaji z mikrokrediti ponujajo stopnjo prilagodljivosti, ki učencem in organizacijam omogoča učinkovito obravnavanje potreb po posebnih veščinah prek programov, ki so oblikovani, potrjeni in odobreni s strani akademikov in strokovnjakov iz industrije na način, ki ustreza tako zaposlenemu kot delodajalcu.

Če citiramo Simona Harrisa, irskega ministra za nadaljnje in visoko šolstvo, »Mikrokrediti predstavljajo temeljni premik v našem pristopu k izobraževanju in usposabljanju. Zavedamo se, da morajo biti učenci, zaposleni in delodajalci v nenehno spreminjajočem se svetu sposobni slediti zahtevam sodobnega delovnega mesta.«

Irska vlada trenutno preučuje presežek v višini 1,5 milijarde evrov, ki je povezan z nacionalnim skladom za usposabljanje (NTF). Zgoraj omenjeno poročilo OECD svetuje, da se znaten del tega presežka nameni usposabljanju in izpopolnjevanju ljudi, katerih vloge bodo verjetno vplivale na tekoči tehnološki napredek, hkrati pa se izboljšajo spodbude za delodajalce, da izkoristijo izobraževanje in usposabljanje.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.