15. 02. 2024

ICDL WORKFORCE - Digitalne veščine za zaposljivost in produktivnost

Veliko delovnih mest zdaj vključuje uporabo tehnologije. Ta zahteva še naprej narašča, tudi v sektorjih, ki veljajo za tradicionalne ali netehnične. Spletna orodja in mobilne aplikacije danes opravljajo ogromno funkcij, ki so bile nekoč papirnate.

Delovno mesto je digitalno in v današnjem konkurenčnem okolju delodajalci visoko cenijo digitalne veščine. Imeti certificirano sposobnost samozavestne in produktivne uporabe naprav in orodij je učinkovit način, da se delavci ločijo od drugih.

“… v bližnji prihodnosti bo 90 % delovnih mest – v poklicih, kot so inženiring, računovodstvo, medicinska nega, medicina, umetnost, arhitektura in še veliko več – zahtevalo določeno stopnjo digitalnih veščin.” — Andrus Ansip, podpredsednik Evropske komisije za enotni digitalni trg, „Digitalne veščine, delovna mesta in potreba po tem, da bi več Evropejcev pridobili na spletu“

Povečanje produktivnosti na delovnem mestu

Digitalne veščine dokazano povečujejo produktivnost. Delavci izgubijo približno 2,5 ure delovnega tedna, ko se ukvarjajo s problemi IKT. Raziskave v Singapurju kažejo, da bi lahko delavci prihranili vsaj 17 % tega izgubljenega časa, če bi sledili strukturiranemu usposabljanju in certificiranju pri ICDL.

Z boljšim razumevanjem uporabe programske opreme in spletnih orodij se poveča zaupanje. Ljudje, ki so pridobili certifikat ICDL, poročajo, da so bolj avtonomni, ker jim ni treba iskati pomoči za reševanje preprostih težav. To jih naredi učinkovitejše zaposlene.

Konkurenčna delovna sila

Opolnomočenje ljudi s pomembnimi digitalnimi veščinami jih naredi bolj zaposljive, saj delodajalci vedo, da so kvalificirani delavci bolj produktivni. Mednarodno priznan certifikat je idealen način za dokazovanje pridobitve teh bistvenih in prenosljivih veščin.

Naše raziskave kažejo, da ljudje radi precenjujemo svoje sposobnosti. Poročilo Perception & Reality navaja primere vrzeli v digitalnih spretnostih v petih preučevanih državah (Evropa in Azija) in kaže, da so imetniki potrdila o računalniških spretnostih (ICDL) dosegli bistveno boljše rezultate od povprečja.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.