22. 10. 2020

EVROPSKA KOMISIJA JE UVEDLA "VELIKI NOVI AKCIJSKI NAČRT ZA DIGITALNO IZOBRAŽEVANJE"

Vzpostavitev bistvenih digitalnih veščin je ključni del novega akcijskega načrta za digitalno izobraževanje EU, ki ga je Evropska komisija napovedala v začetku tega meseca. Načrt določa vizijo Evropske komisije za boljše digitalno izobraževanje za obdobje od 2021 do 2027.

Načrt ima dve strateški prednostni nalogi, „spodbujanje razvoja visoko učinkovitega ekosistema digitalnega izobraževanja“ in „krepitev digitalnih veščin in kompetenc za digitalno preobrazbo“. V okviru obeh prednostnih nalog namerava Evropska komisija sprejeti številne konkretne ukrepe. Natančneje, v okviru druge prednostne naloge bo Komisija sprejela ukrepe, ki podpirajo računalniško izobraževanje, dobro znanje in razumevanje podatkovno intenzivnih tehnologij ter spretnosti za prepoznavanje in boj proti dezinformacijam.

Več informacij je na spletni strani Evropske komisije.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.