09. 06. 2021

EU OBJAVLJA AMBICIOZNE DIGITALNE CILJE ZA LETO 2030

Evropska komisija je svojo vizijo digitalne preobrazbe Evrope predstavila 9. maja 2021.

Digitalne veščine so pomembne kot eno od štirih osrednjih področij, s katerimi naj bi vsaj 80% evropske populacije do leta 2030 imelo osnovne digitalne veščine.

Štiri glavne točke evropskega digitalnega kompasa bodo uresničene s cilji, mednarodnimi projekti in naložbami EU, držav članic in zasebnega sektorja. Podprli jih bodo tudi z „medinstitucionalno slovesno izjavo“ o „digitalnem državljanstvu“ s sklopom digitalnih pravic in digitalnih načel, vključno z univerzalnim digitalnim izobraževanjem in veščinami.

Evropski komisar za notranji trg g. Thierry Breton je dejal: „Evropa mora kot celina svojim državljanom in podjetjem zagotoviti dostop do izbire najsodobnejših tehnologij, ki bodo njihovo življenje naredile boljše, varnejše in še bolj ekološko usmerjeno - pod pogojem, da imajo tudi veščine, kako jih uporabljati. V svetu po pandemiji bomo tako skupaj oblikovali neodvisno in digitalno suvereno Evropo. To je evropsko digitalno desetletje."

Digitalni kompas je bil predstavljen prvi dan spletne konference, ki jo je Evropska komisija organizirala 1. in 2. junija 2021. Z drugim dnem se je začel program Digitalna Evropa, ki bo financiral evropske digitalne projekte.

Več informacij o digitalnem kompasu najdete na spletni strani Evropske komisije

ICDL Europe Newsletter.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.