16. 05. 2020

DSJC (Digital Skills and Jobc Coalition) - Koalicija za digitalne veščine in delovna mesta je objavila poziv kot odziv na krizo Covid-19

Koalicija EU za digitalne spretnosti in delovna mesta je objavila poziv k takojšnji zavezi za dvig digitalnih znanj ljudi po vsej Evropi.

Poziv je odziv na krizo Covid-19, zaradi katere so delo na daljavo in druženje na daljavo s prijatelji in družino postalo pravilo za milijone Evropejcev, kar je izjemno obremenilo njihove digitalne spretnosti.
Koalicija Digitalne spretnosti in delovna mesta je pobuda EU, ki združuje organizacije za spodbujanje razvoja digitalnih veščin. Fundacija ICDL je aktivna članica koalicije Digitalne spretnosti in delovna mesta. Člani koalicije se lahko zavežejo, da bodo konkretno ukrepali za izboljšanje ravni digitalnih znanj in spretnosti, kot sta na primer usposabljanje ali certificiranje. Delo koalicije Digitalne spretnosti in delovna mesta podpirajo nacionalne koalicije v 23 državah članicah EU.

Ta novi razpis za obljube naj bi spodbudil ukrepe, s katerimi bi ljudi v Evropi opremili s spretnostmi, ki jih bodo potrebovali za to izjemno in težko obdobje. Obljube so predstavljene na namenskem spletnem mestu www.pledgeviewer.eu, nove obljube pa se bodo pridružile več kot 100 obstoječim obljubam. Obljube bi lahko zajele širok spekter ukrepov za dvig digitalnih veščin, vključno s pomočjo učiteljem, da čim bolje izkoristijo učenje na daljavo s svojimi učenci, podpirajo oddaljene delavce in pomagajo ljudem pri ponovnem usposabljanju.

Več informacij najdete na www.pledgeviewer.eu. Na spletni strani se lahko prijavijo in dodajajo tudi nove obljube.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.