28. 01. 2021

DigComp in ICDL

Digitalne kompetence še nikoli niso bile pomembnejše. Milijoni ljudi po Evropi in po svetu se danes za izobraževanje in delo zanašajo na svoje digitalne veščine.

Kaj je DigComp?

DigComp je digitalni sistem kompetenc, ki ga je ustvarila Evropska komisija. Njegov namen je pomagati pri razvoju in razumevanju digitalnih kompetenc v Evropi.

DigComp predlaga niz digitalnih kompetenc za vse državljane. Posamezne kompetence (skupaj 21) so razvrščene v pet področij kompetenc: informacije, komunikacija, ustvarjanje vsebine, varnost in reševanje problemov. Za vsako od kompetenc je opredeljenih osem stopenj znanja - od povsem začetne stopnje do visoko specializiranih.

DigComp je kritično orodje za razumevanje digitalnih kompetenc. Orodje pomaga usklajevati usposabljanje, certificiranje in potrebe trga dela. Povečuje mobilnost, odpira možnosti za izobraževanje in zagotavlja ustrezne pogoje za nadgradnjo posameznikov z digitalnimi veščinami.

ICDL je predvsem zgledna izvedba DigCompa. ICDL lahko uporabimo kot zanesljivo in zaupanja vredno merilo digitalnih veščin, ki je popolnoma združljivo z DigCompom.

V DigCompu ICDL sodeluje že vrsto let. S sodelovanjem pri razvoju DigCompa je ICDL prispeval vpogled iz svojih izkušenj pri potrjevanju digitalnih veščin. ICDL DigCompu predstavlja perspektivo zaposljivosti in veščin, povezanih z delom, razvil pa je tudi številne programe v skladu s kompetencami, ki jih ponuja DigComp.

Preslikava ICDL v DigComp

ICDL je bil preslikan v DigComp s primerjavo učnih rezultatov vsakega modula ICDL z opisi kompetenc za vsako stopnjo kompetenc. Moduli ICDL so razdeljeni na posebne učne rezultate, ki opisujejo spretnost ali znanje, ki naj bi ga imel kandidat, če modul uspešno zaključi. Z preslikavo teh učnih rezultatov na ravni kompetenc v DigCompu lahko vidimo, kako različni moduli ICDL preslikajo kompetence. Prav tako lahko vidimo, na katero raven ali ravni kompetenc se preslikajo.

Na naši povezavi si lahko ogledate poenostavljeno preslikavo modulov na področja kompetenc.

Neodvisne reference ICDL na DigComp

Visoka stopnja, do katere ICDL pokriva okvir DigComp, je bila neodvisno potrjena. Študija iz leta 2018, ki jo je opravil Unescov statistični inštitut, je pokazala, da je ICDL z znanjem pokrival DigComp celoviteje kot 8 drugih mednarodnih okvirov ali shem digitalne pismenosti.

UNICEF je objavil članek o digitalni pismenosti za otroke, v katerem je trdil, da bi morala agencija ZN uporabiti okvir DigComp za razvoj lastne strategije digitalne pismenosti za otroke. Prispevek je tudi opozoril, da se ICDL uporablja v 31 državah kot okvir kompetenc, in poudarja, da sta tako DigComp, kot tudi Digital Kids Asia Asia-Pacific združljiva z ICDL.

DIGCOMP webinar: prijava

https://fb.watch/3iKSM5fkQP/

Objavil/a ECDL Slovenija dne Četrtek, 28. januar 2021
© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.