12. 11. 2020

ČEŠKI PILOTNI PROJEKT, KI BO OLAJŠAL UPORABO MEDNARODNEGA POTRDILA O DIGITALNIH VEŠČINAH V ŠOLAH

Češko ministrstvo za izobraževanje, mladino in šport je začelo pilotni projekt, ki voditeljem šol priznava mednarodna digitalna potrdila o usposobljenosti.

Projekt bo trajal tri leta in bo pripomogel k izboljšanju stopnje izobrazbe digitalnih kompetenc na Češkem.

Ravnatelji lahko izberejo, katera mednarodno veljavna potrdila o digitalni usposobljenosti lahko priznajo kot del mature. Poleg ICDL spadajo pod pilotno shemo tudi potrdila Autodeska, Cisca, Oracle in Microsofta.


© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.