04. 05. 2021

AICA PRAZNUJE 60 LET

AICA PRAZNUJE 60 LET S SPLETNIM DOGODKOM "DIGITALIZACIJA: GONILO SOCIALNIH INOVACIJ"

Med spletnim dogodkom, ki je bil predvajan na spletu ob 60-letnici AICA, je v imenu operaterja ICDL v Italiji, g. Giovanni Adorni, predsednik AICA, govoril o zavezanosti, viziji in poslanstvu AICA v smeri okrevanja Italije po Covid-19, s poudarkom na socialnih inovacijah kot strategiji in spodbudi za okrevanje ter dejavniku difuzije digitalne kulture.

Med gosti je bil tudi Luciano Floridi, profesor filozofije in etike informiranja na Univerzi v Oxfordu / Univerzi v Bologni, ki je govoril o "Digitalnih tveganjih in priložnostih v infosferi", ki sta ključnega pomena za razvoj poštene in trajnostne družbe in eden od najzahtevnejših vidikov hitro razvijajočega se digitalnega prehoda.

Ferruccio Resta, predsednik CRUI (konferenca italijanskih rektorjev univerz) in rektor Politecnico di Milano, je pojasnil tudi, kako pomembne so digitalne veščine, predmeti STEM in znanstvene ter tehnološke raziskave za soočanje z izzivi prihodnosti.

Med okroglo mizo so razpravljali o krepitvi IT veščin s certifikati ICDL in poudarili razmerje med šolskim izobraževanjem in delovno aktivnostjo; Obravnavane so bile tudi teme, kot so razlike med spoloma v digitalni tranziciji, etika digitalnih in človeških vrednot, povezava med hibridnim svetom in človeškim robotom, tehnološki razvoj, digitalne veščine za podjetja in javno upravo.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.