Kako začnem?

Kandidat za katerokoli ECDL spričevalo ima naslednje možnosti priprav na izpit:

  • obiskovanje tečajev, skladnih z učnimi načrti: priporočljivo za začetnike in manj vešče uporabnike; v primeru zahtevnejših programov priporočljivo za vse kandidate,
  • udeležba na pripravah na izpite: priporočljivo za začetnike po opravljenem tečaju in računalniško pismene uporabnike kot osvežitev in dopolnitev znanj oziroma veščin v izogib presenečenjem na izpitu,
  • opravljanje poskusnega izpita:priporočljivo za vse kandidate, da ob simulaciji izpita spoznajo tehniko in način opravljanja pravega testa,
  • samoučenje s pomočjo ustreznih gradiv; druge literature, učnega načrta in drugih razpoložljivih virov (interent, vaje za ponavljanje in utrjevanje snovi),
  • učenje na daljavo in e-učenje,
  • prijava na izpit.

ECDL izpit se opravlja v verificirani računalniški učilnici testnega centra pod nadzorom pooblaščenega preizkuševalca. Izpit iz osnovnega programa traja 45 minut, izpit iz naprednejšega programa pa 60 minut. Izpit opravi vsak, ki zbere 75% zahtevanih točk.