E-Citizen (internet in elektronska pošta)

E-Citizen je program namenjen uporabnikom, ki želijo poglobiti svoje znanje na osnovnem področju dela z računalnikom ter si zagotoviti samostojno uporabo razpoložljivih spletnih informacij in storitev. Tako lahko v družbi sodelujejo kot e-državljani.

Dostopen je vsakomur, ne glede na spol, status, etično pripadnost, izobrazbo, starost, sposobnost in druge značilnosti.

Kandidat, ki postane e-državljan:

  • pozna vire informacij in razpoložljive spletne storitve
  • zna brskati po spletu in zbrati koristne informacije s področja novic, javne uprave, vzgoje in izobraževanje, zaposlovanja
  • zna poiskati informacije iz najrazličnejših virov
  • zna uporabljati storitve e-uprave ter komercialne spletne storitve in transakcije
  • zna uporabljati elektronsko pošto