ECDL CAD (2D računalniško podprto risanje)

ECDL CAD je namenjen dijakom, študentom in strokovnjakom, ki želijo mednarodno priznano kvalifikacijo za svoje trenutne CAD veščine. Spričevalo zagotavlja temelje za nadaljnji študij ali strokovni razvoj na tem področju. ECDL CAD je nov neodvisen mednarodni standard temeljnih veščin v dvodimenzionalnem (2D) računalniško podprtem oblikovanju (CAD). ECDL-F ga je razvila v tesnem sodelovanju s CAD strokovnjaki in vodilnimi industrijskimi eksperti.

Standard je dokaz usposobljenosti za uporabo nekaterih standardnih možnosti CAD aplikacij za izdelavo in delo z objekti in elementi ter spreminjanje le-teh, vstavljanje objektov iz drugih aplikacij, veščine spreminjanja lastnosti objektov in priprave izdelka za tiskanje oziroma risanje.

Je mednarodno priznano in potrjuje, da je imetnik dokazal veščine in znanje za uporabo standardne programske opreme in specifik večine CAD aplikacij.

  • Učni načrt: PDF.