ECDL nadaljevalni (napredna računalniška znanja)

Ko ljudje enkrat dosežejo temeljno spričevalo ECDL in uporabljajo pridobljena znanja, postanejo željni nadgradnje le tega in izpopolnjevanja spretnosti. Na podlagi tovrstnih zahtev so se odločili razviti ECDL nadaljevalni program (ECDL Advanced) in razširiti število razpoložljivih modulov.

Napredni nivo potrjevanja računalniških spretnosti sestavljajo naslednji moduli:

 • zahtevnejši dokumenti (AM3 - advanced module 3),
 • zahtevnejše preglednice (AM4 - advanced module 4),
 • zahtevnejše podatkovne baze (AM5 - advanced module 5),
 • zahtevnejše predstavitve (AM6 - advanced module 6).

ECDL nadaljevalni program (ECDL Advanced) je temeljit in intenziven program, ki kandidatu omogoča pridobitev spričevala po uspešno opravljenem izpitu za vsak modul posamično.

Vsebine učnih načrtov zahtevnejšega nivoja programa ECDL so bile definirane in preizkušene pod okriljem fundacije ECDL (ECDL-F) v ekspertnih delovnih skupinah, v katerih so sodelovali strokovnjaki z obsežnim znanjem in izkušnjami, ponudniki izobraževalnih programov in učnih gradiv ter končni uporabniki z vseh kontinentov.

Učni načrt vsakega od zahtevnejših modulov presega znanja in veščine, zajete v ustreznem temeljnem modulu. Pričakuje se, da imajo kandidati, ki izberejo zahtevnejši nivo (Advanced level), osnovno znanje vsakega osnovnega modula v obsegu, kakor ga predvideva ECDL Syllabus, oziroma da imajo ustrezno predznanje potrebno za uspešno napredovanje na višjem nivoju.

ECDL nadaljevalni program omogoča ljudem, da iz računalniških aplikacij, ki jih uporabljajo, izčrpajo vgrajene možnosti, izkoristijo dodatne funkcionalnosti in na ta način poenostavijo delo sebi in svoji okolici.

 • Učni načrt AM3 (napredno urejanje besedil): PDF.
 • Učni načrt AM4 (napredno delo s preglednicami): PDF.
 • Učni načrt AM5 (napredno delo s podatkovnimi zbirkami): PDF.
 • Učni načrt AM6 (napredno delo s predstavitvami): PDF.

Razlika med osnovnim ter nadaljevalnim programom

Osnovni nivo:

 • krajši dokumenti
 • rutinska funkcionalnost
 • vsakodnevna opravila

Napredni nivo:

 • daljši in zahtevnejši izdelki
 • bogatejša funkcionalnost
 • kompleksnejša opravila

Dodatna znanja in veščine omogočajo pravočasno dohitevanje vedno večjih vsakodnevnih zahtev, izkazana usposobljenost za kompleksne rešitve pa učinkovitost ter izpolnjuje potrebe e-družbe v poklicnem in zasebnem življenju.

Kdor pridobi vsa štiri napredna spričevala, mu pripada naziv Expert.

Izpit ECDL se opravlja v verificirani računalniški učilnici testnega centra pod nadzorom pooblaščenega preizkuševalca. Izpit traja 60 minut. Izpit opravi vsak, ki zbere 75% zahtevanih točk.