Kateri programi obstajajo?

 • E-Citizen (temeljne veščine za vsakodnevno vključenost v informacijsko družbo: internet, elektronska pošta, osnovno delo z računalnikom
 • ECDL Start - temeljne veščine iz štirih od sedmih osnovnih modulov
 • ECDL - temeljne veščine za vse osnovne module:
  • Temeljni koncepti IT
  • Uporaba računalnika in upravljanje datotek
  • Obdelava besedil
  • Preglednice
  • Podatkovne baze
  • Predstavitve
  • Internet in elektronska pošta
 • ECDL AM3 - zahtevna znanja in kompetence pri delu z besedili
 • ECDL AM4 - zahtevna znanja in kompetence pri delu s preglednicami
 • ECDL AM5 - zahtevna znanja in kompetence pri delu s podatkovnimi bazami
 • ECDL AM6 - zahtevna znanja in kompetence pri delu s predstavitvami
 • ECDL CAD - specialistična znanja in kompetence pri tehničnem risanju

Vodilni svetovni program potrjevanja računalniških veščin ECDL bo pomagal dosegati vizijo in poslanstvo, slediti koraku moderne ekonomije in ga morebiti kdaj v bodočnosti tudi usmerjati.