Zakaj potrebujem spričevalo?

Evropsko računalniško spričevalo (certifikat ECDL/ICDL) potrjuje, da zna imetnik dokumenta uporabljati osebni računalnik in splošne računalniške aplikacije. Spričevalo ECDL je mednarodno priznana listina in standard računalniških znanj v neračunalniških poklicih. Temelji na enotnem učnem načrtu, sestavljenem v ustanovi ECDL-F, kar vsakemu udeležencu zagotavlja visok nivo mednarodnim zahtevam prilagojenega znanja.

ECDL je spričevalo s področja informacijske tehnologije za vse prebivalstvo. Namenjeno je tistim, ki morajo ali želijo vedeti, kako uporabljati osebni računalnik.

Nekatere prednosti ECDL so:

  • spričevalo o poznavanju IT za vsakogar,
  • nov in konkreten način merjenja in vrednostenja znanja,
  • vzorec za izobraževanje in usposabljanje v informacijski družbi,
  • zelo učinkovit model za usposabljanje,
  • večje splošno razumevanje prednosti vključevanja v informacijsko družbo,
  • sprejemljiva in dostopna kvalifikacija, ki omogoča imetnikom večjo mobilnost na trgu dela.