ECDL pri delu

Sprejemljiva in dostopna kvalifikacija, ki omogoča imetnikom večjo mobilnost na trgu dela.

ECDL je mednarodno priznano spričevalo. Kot tako je lahko poenostavitev postopkov pri zaposlovanju in dokaz delodajalcu, da ima oseba potrebno znanje in usposobljenost za delo z računalnikom. ECDL temelji na enotnem načrtu usposabljanja in je dokaz o znanju in usposobljenosti.