ECDL v vsakodnevnem življenju

Za ohranjanje in izboljševanje konkurenčnosti v digitalnem svetu je potrebno biti povezan, sodelovati in komunicirati. Pogoj za vključitev je računalniška pismenost.

Posameznik si pridobi samozaupanje pri uporabi osebnega računalnika in sodobnih računalniških programov, saj neprimerljivost in verodostojnost programa omogočata:

  • razvijanje zaupanja glede povezovanja, komuniciranja in konkuriranja v informacijski družbi,
  • postati produktiven državljan v globalni digitalni družbi,
  • z boljšim znanjem za delo z osebnim računalnikom izboljšati kakovost življenja,
  • osnovo za izpopolnjevanje in pridobivanje novih in drugačnih znanj in spretnosti,
  • večje splošno razumevanje prednosti vključevanja v informacijsko družbo.