ECDL jutri

Razvoj in uvajanje novih produktov sta podrejena razvoju stroke, strateškim spremembam in potrebam trga, pri čemer sodelujejo zainteresirane skupine z vsega sveta. Med njimi potekajo neprekinjeni večsmerni konzultacijski procesi. Novi produkti se uvajajo skladno s standardiziranimi postopki, pri čemer prevladuje tendenca doseganja ciljev posameznih sklopov in celotnih produktov. Posebej so obravnavani prispevki nacionalnih operaterjev, povratne informacije pa so temelj določanja relevantnih področij za načrte o novih produktih.

Sistem ECDL ima naslednje razvojne prioritete:

  • širjenje programov za specializirane ciljne skupine,
  • produkti za različne ciljne skupine,
  • prenova informativnih gradiv v kratka in lahko razumljiva.