Cilji

  • Popularizacija in vzpodbujanje splošne računalniške pismenosti.
  • Povečevanje znanja prebivalstva Evrope in zunaj nje o IT in usposobljenosti za uporabo osebnih računalnikov in splošnih računalniških programov.
  • Omogočiti vsem uporabnikom, da bi kar najbolje uporabljali osebni računalnik in razumeli prednosti njihove uporabe.
  • Povečali produktivnost vseh zaposlenih, ki pri delu uporabljajo računalnik.
  • Omogočiti večje vračanje vlaganja v IT.
  • Ponuditi osnovno usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi, vsem ne glede na izobrazbo.