Učni načrt ECDL (Syllabus)

Namen učnega načrta ECDL je izdelava seznama področij znanja in seznama posameznih postavk ter področij veščin in ustreznih postavk, ki jih vsebuje standard ECDL. Gre za splošen opis ravni znanja in veščin, ki so zahtevane za doseganje standarda ECDL.

Standard ECDL temelji na tem, da uporabnik računalnika pozna nekatera osnovna dejstva o informacijski tehnologiji (IT) in pridobi osnovno znanje ter veščine za uporabo osebnega računalnika in računalniških aplikacij. Tako lahko opravlja vsakdanje naloge. Področja znanja in področja veščin, ki so potrebna za pridobitev standarda ECDL, so opisana v programu usposabljanja ECDL. Njegov namen je javna objava zahtev in potrebnih veščin, ki jih zahteva standard ECDL.