Izpit

ECDL se lahko opravi z nizom izpitov ob uporabi računalnika in z ročnim ocenjevanjem.

Ročno opravljanje izpita je delovno usmerjeno in v splošnem se pričakuje za uspešno oceno 70% do 80% pravilnih odgovorov, kar pomeni, da je treba biti spreten pri praktičnih znanjih, ki so predmet izpita.

Skladnost s standardom ECDL in uporabo programa ECDL nadzoruje in zagotavlja European Computer Driving Licence Foundation.

Nadaljnje informacije so v smernicah za ocenjevanje ECDL za EQTB verzija 5.0, pri čemer je potrebno upoštevati sheme za ocenjevanje, ki se uporabljajo za ročno vrednotenje EQTB za učni načrt ECDL verzija 5.0.