Standard ECDL

Učni načrt ECDL je osnova za standard ECDL. Standard ECDL sestavljajo naslednji deli:

  • učni načrt ECDL, ki je podroben opis področij znanja in področij veščin, ki jih obsega standard
  • evropska zbirka vprašanj in izpitov (European Question and Test Base, EQTB), ki obsega vprašanja in izpite, ki se uporabljajo za ugotavljanje standarda ECDL,
  • smernice za izpite

Za uporabnike računalnikov so otipljivi izdelki spričevalo ECDL in indeks ECDL (European Computer Skills Card, ECSC).

Skladnost s standardom ECDL in uporabo programa ECDL nadzoruje in zagotavlja European Computer Driving Licence Foundation.

Zgoraj navedene postavke so elementi standarda ECDL. Podrobneje so opisane v nadaljevanju.