Poslanstvo

Razširiti, promovirati in vpeljati ECDL kot globalno sprejet program potrjevanja IT veščin, ki pripravi vse ljudi za vključitev v informacijsko družbo.