Razširjenost

Zaradi zahtev je ustanova ECDL sistem razširila tudi na druge kontinente, kjer je znan kot ICDL – International Computer Driving Licence. Kadarkoli se lahko katerakoli država, ki izpolni zahteve, pridruži »ECDL Society«.

Še vedno ostaja izziv nesprejemljivost ali počasno uvajanje sistema v nekaterih evropskih državah. Ponekod gre krivdo pripisati preveč akademskemu značaju nacionalnih ustanov informatikov, zadolženih za promocijo kvalifikacije. Drugod je to odsev kulture in odnosa do izobraževanja in dodatnega potrjevanja znanja.

Pedagoško sistem temelji na potrebi po fleksibilni in praktični osnovni kvalifikaciji za razvoj posameznikovega razumevanja in sposobnosti kompetentnega izvajanja določenega sklopa opravil – izbranih kot povprečje, ki jih zaposleni potrebuje.