Vključenost

ECDL/ICDL je program vključevanja in predstavlja enoličen standard za celotno družbo. Namembnost ECDL/ICDL bazira na temeljnih principih vključevanja vseh v informacijsko družbo, zato mora program ustrezati potrebam zapostavljenih skupin v raznolikih okoliščinah.

Vključenost ECDL/ICDL je razvidna skozi nabor in različnost ljudi po svetu, ki dostopajo do pridobitev informacijske družbe preko certifikata ECDL/ICDL.

ECDL/ICDL je bil uspešno vpeljan v mnoga različna globalna okolja, kjer se ljudje borijo s pomanjkanjem.