ECDL

ECDL - European Computer Driving Licence oz. ICDL – International Computer Driving Licence je mednarodna izobraževalna iniciativa, namenjena širjenju primerljive računalniške pismenosti po vsem svetu. V deželah, kjer je uvedena, jo upravlja neodvisno telo. V Sloveniji je to Slovensko društvo Informatika (SDI). Program izvajajo družbe ali ustanove, ki izpolnijo zahteve. Z izborom postanejo pooblaščen izvajalec, ki ima svoj izpitni center, kjer se kandidati usposabljajo in opravljajo izpite iz posameznih modulov.

ECDL uvaja in nadzoruje Ustanova ECDL (European Computer Driving Licence Foundation, ECDL-F). Vloga ustanove je populariziranje ECDL in koordiniranje koncepta njegovega razvoja. ECDL-F jamči za ECDL kot standard in za to, da se ECDL uvaja povsod v Evropi in po svetu pod istimi pogoji in na enak način. V tej vlogi je razvila tudi International Computer Driving Licence (ICDL).

Ustanova ECDL je bila ustanovljena za koordinacijo uvajanja in delovanje koncepta ECDL v Evropi. Ustanova ECDL je lastnik koncepta ECDL. Ustanova je nepridobitna organizacija, ki pooblasti nosilca licence v posamezni državi, da lahko uporablja koncept ECDL in vzpostavi program uvajanja ECDL za to državo. V Evropi mora biti nosilec licence član Sveta poklicnih evropskih strokovnih društev za informatiko (Council of European Professional Informatics Societies, CEPIS). Zunaj Evrope so nosilci licence tiste organizacije, ki jih Ustanova ECDL spozna za primerne.