ECDL kot izdelek

Za uporabnika je ECDL kot izdelek sestavljen iz dveh konkretnih delov: iz evropskega računalniškega spričevala in indeksa (European Computer Skills Card, ECSC), ki je uradno potrdilo o opravljenih izpitih. Začetni ECDL (ECDL Start) je potrdilo, ki se lahko izstavi potem, ko so opravljeni katerikoli štirje izpiti po programu testiranja ECDL.

ECDL je spričevalo, ki dokazuje imetnikovo usposobljenost za uporabo osebnega računalnika in splošnih računalniških aplikacij ter potrjuje, da je bila oseba testirana skladno z standardom ECDL in veljavnim programom usposabljanja ECDL. ECDL je mednarodno priznana listina in ima v vsej Evropi podobno obliko.

Za pridobitev spričevala ECDL je izhodišče indeks (ECSC). Kandidat mora pridobiti indeks še pred prvim izpitom. Indeks je uradni obrazec, kamor se vpiše vsak uspešno opravljen izpit. Ko kandidat opravi naslednji izpit, se tudi ta vpiše v indeks. Ko je opravljenih vseh sedem izpitov, pridobi kandidat pravico do spričevala ECDL. Kandidat ali izpitni center dostavi izpolnjen indeks organizaciji, ki je v državi pooblaščena za ECDL, ta pa indeks zamenja za spričevalo ECDL.

Izpiti se opravljajo po modulih v kakršnemkoli zaporedju, v različnih izpitnih centrih in celo v različnih državah. Spričevalo ECDL ali indeks ECDL, ki je izstavljen v neki državi, je veljaven tudi v drugih. Spričevalo ECDL in indeks ECDL sta mednarodno priznana dokumenta.