Programi

Spremembe v IT sferi in vse večje zahteve do uporabnikov in strokovnjakov so narekovale razvoj novih produktov. V začetku leta 2003 so bili z izdajo nove različice učnega načrta Syllabus 4.0 posodobljeni temeljni (Core) programi ter vpeljani novi. Z osnovnih se je program razširil na napredne in specialistične vsebine (ECDL Advanced, ECDL CAD). Družina produktov ECDL se širi in s tem se širi tudi “ECDL Community”.

Kontinuiran razvoj zagotavlja izpopolnjena infrastruktura in množičnost na vseh nivojih, širjenje in prepoznavnost produktov pa odlična mreža nacionalnih operaterjev in izpitnih centrov. To lahko različnim skupinam zainteresiranih omogoči večje zaposlitvene možnosti, poleg tega pa zavezuje delodajalce in izobraževalce k sodelovanju na poti v informacijsko družbo.