Uvajanje ECDL

ECDL uvaja in nadzoruje Ustanova ECDL. Za uveljavljanje standarda ECDL morajo imeti organizacije v vseh državah pooblastilo Ustanove ECDL, ki nadzoruje, da se vsi izpiti izvajajo na osnovi učnega načrta ECDL. Postopki izobraževanja in opravljanja izpitov se med državami lahko razlikujejo, vendar Ustanova ECDL zahteva, da so v vseh testnih centrih na razpolago veljavni in natančno opredeljeni postopki izpraševanja in da se postopki testiranja izvajajo zanesljivo. Postopek podeljevanja pooblastila za ECDL kontrolira Ustanova ECDL in s tem uveljavlja povsod isti standard.

ECDL temelji na standardnem programu usposabljanja ECDL v angleškem jeziku. Učni načrt opredeljuje znanja in veščine, ki jih zahteva ECDL. Standardni izpit je lahko prilagojen za posamezno državo, vendar z upoštevanjem istega učnega načrta in s tem izkazano iste ravni znanja in veščin računalništva. Postopek prilagajanja in avtorizacije EQTB nadzoruje in dokumentira Ustanova ECDL.

Distribuiranje programa ECDL se razlikuje od večine izobraževalnih programov v posameznih državah ali mednarodno, ker temelji na standardnih izpitih ali izpitih in ne na standardiziranem poučevanju. ECDL je vedno potrdilo za isti standard znanja in veščin ne glede na narodnost, izobrazbo, starost ali spol. ECDL, ki je podeljen v eni državi, je priznan tudi v drugih.