Za družbo

Cilji in učinki, ki zagotavljajo konkurenčnost družbe v ekonomiji znanja, so:

  • pospešiti, poživiti in spodbujati računalniško pismenost ljudi v vseh sferah življenja,
  • dvigniti nivo znanja o IT in nivo usposobljenosti za uporabo osebnih računalnikov in splošnih računalniških aplikacij,
  • zagotoviti vsem uporabnikom razumevanje najboljšega izkoristka ter najboljših praks in prednosti pri delu z računalniško opremo,
  • izboljšati produktivnost zaposlenih, ki pri delu uporabljajo osebni računalnik,
  • omogočiti večje povračilo vlaganj v IT in racionalnejšo gradnjo informacijske družbe,
  • priskrbeti temeljno kvalifikacijo, ki državljanom omogoča postati del globalne informacijske družbe.