Zakaj spričevala?

ECDL je mednarodno priznano spričevalo. Kot tako je lahko poenostavitev postopkov pri zaposlovanju in dokaz delodajalcu, da ima oseba potrebno znanje in usposobljenost za delo z računalnikom. ECDL temelji na enotnem načrtu usposabljanja in je dokaz o znanju in usposobljenosti.

  • Za izboljšanje produktivnosti zaposlenih, ki omogoča večje povračilo vlaganj v IT ob hkratnem zmanjšanju potreb po pomoči in podpori tehničnega osebja uporabnikom osebnih računalnikov.
  • Za identifikacijo izobraževalnih potreb zaposlenih in merilo učinkovitosti šolanj.
  • Za uvedbo visoko učinkovitih in inovativnih modelov za oblikovanje temeljnega IT izobraževanja in usposabljanja v organizaciji.
  • Za zmanjševanje svojevrstnih tveganj pri novincih, najetih kadrih in napredovanjih zaposlenih.
  • Za motivacijo zaposlenih, naraščanju samospoštovanja in občutka uspešnosti.