Prednosti računalniške pismenost

Sodobna znanja, spretnosti in iznajdljivost so osnova za uspeh v ekonomiji znanja. Uporabnik za danes in jutri je »pameten« (smart user), organiziran in učinkovit, izdeluje funkcionalne in privlačne datoteke, njegovi dokumenti imajo profesionalen videz, izkorišča medsebojno povezljivost dokumentov, je vase prepričan in samozavesten pri uporabi računalniških orodij, prepoznavna je dodana vrednost njegovega dela, njegova produktivnost narašča, pristojnosti se širijo, …